Wij begrijpen de ziekenfondsen

De sector van de ziekenfondsen is in volle verandering. Ook de gezondheidszorg ontsnapt niet aan de digitalisering. Zo verdwijnen papieren doktersvoorschriften en worden algemene diensten steeds vaker online aangeboden. Hierdoor stelt men dan ook steeds meer het kantorennetwerk in vraag. Is het nog nodig leden tevreden te stellen met een uitgebreid kantorennetwerk en uitgebreide dienstverlening in elk kantoor, of zijn er optimalisatiemogelijkheden?

Geen éénvoudige vraag want hoe becijfer je simultaan de mogelijke impacten op ledenverloop en nieuwe ledenwerving? En hoe maak je uiteindelijk de afweging met de grote kosten die gepaard gaan met het herlocaliseren van de dienstverlening? Toch weet RetailSonar wel raad, met een rijk arsenaal aan bewezen voorspellende modellen en instrumenten.

Minimaliseer ledenverloop dankzij een efficiëntere service

 • Herorganiseer het kantorennetwerk en bijhorend dienstenaanbod per kantoor. Zo bespaar je kosten én perk je het ledenverloop in.
 • Breng de huidige leden en ledenprofielen in kaart op basis van socio-demografische kenmerken, digitale gerichtheid, huidige dienstenpakket en contactpunt/kantoor.
 • Onderzoek de dynamieken van klantenverloop in functie van klantenprofiel, kantoorkenmerken, concurrenten en verplaatsingsbereidheid.
 • Integreer deze dynamieken in accurate geografische modellen die de impact van een sluiting, herlocalisatie of wijziging van het dienstenaanbod op het klantenverloop kunnen voorspellen.
 • Hanteer deze modellen om optimale toekomstscenario’s uit te tekenen. Hoe bespaar je kosten en reduceer je tegelijkertijd de risico's op ledenverloop?
 • Identificeer voor deze scenario’s de leden met een hoog risico op verloop. Dit helpt je aanvullende maatregelen te nemen om deze risico’s in te dijken.
format_quote

"RetailSonar was een echte partner in ons strategisch denkproces, door ons op een transparante manier gebruiksvriendelijke betrouwbare oplossingen aan te bieden.”

Werf gerichter leden aan

 • Herorganiseer de marketing- en salesstrategieën zodat ledenwerving efficiënter gebeurt.
 • Breng de huidige dynamieken van ledenwerving in beeld op basis van historische data.
 • Ga na wat de “moments of truth” zijn voor leden om zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
 • Bepaal hoe de doelgroep socio-demografisch en geografisch wordt afgebakend.
 • Werk een salesstrategie uit om de prospecten efficiënt te targeten. Selecteer kantoren die zich specialiseren op werving.
 • Werk een marketingstrategie uit om de prospecten efficiënt te targeten. Hoe organiseer je de lokale communicatie vanuit de wervingskantoren om je doelgroep zo efficiënt mogelijk te bereiken?

Optimaliseer de inrichting van elk toekomstig kantoor

 • Stel een globaal optimaal plan op voor de kantoren op basis van de inzichten uit de analyses voor ledenverloop en ledenwerving.
 • Breng het toekomstige verzorgingsgebied van de kantoren in beeld voor de verschillende diensten en afdelingen.
 • Identificeer de toekomstige werklast per kantoor en per dienst.
 • Ontwerp de optimale capaciteit per kantoor in termen van personeelsbezetting en kantoorruimte en vergelijk deze capaciteit met de huidige beschikbare infrastructuur.
 • Gebruik kosten-batenanalyses om de infrastructuur af te stemmen op de benodigde capaciteit en zo te groeien naar een finaal kantorennetwerk.
 • Redispatch leden en medewerkers optimaal aan het nieuwe kantorennet.

Optimaliseer jij binnenkort ook jouw locatiestrategie?

✔ Klanten geven ons een tevredenheidsscore van 9,2

Over RetailSonar